MĚSÍČNÍK KRUŠNÉ HORY – ZÁPAD

Naše snaha o vyrovnané hospodaření

15.4.2013 | Autor: admin | kategorie: 01 Úvodní slovo,2013/04

Vážení horalé a přátelé Krušných hor,

přes českou kotlinu se přelila vlna účetních závěrek a daňových přiznání. Ani my v hraničních Krušných horách jsme nebyli ušetřeni této státotvorné povinnosti. S výsledkem naší účetní závěrky se pokusíme s vámi podělit.

V loňském červencovém vydání Luftu jsme informovali, že pro vydávání měsíčníku jsme založili obecně prospěšnou společnost KRUŠNOHORSKÝ LUFT o. p. s., se staronovým ředitelem jsme naplnili i další předepsané orgány společnosti – správní a dozorčí radu, aby společnost byla připravena řádně nakládat s případnými dary, granty, příspěvky či s jakoukoliv jinou podporou své činnosti od osob fyzických, právnických a institucí či úřadů a mohli jsme nadále usilovat o přízeň čtenářů při zachování původní „zaváděcí“ ceny Luftu. Prodejní cenu jsme stanovili nižší proto, abychom uspěli na mediálním trhu v konkurenci s bezplatnými radničními zpravodaji, měsíčníkem Karlovarského kraje a jinými rozdávanými tiskovinami. O dotaci na tisk jsme požádali Karlovarský kraj a Ministerstvo kultury ČR. A dopadlo to takto: Pro MK ČR jsme příliš regionální a neliterární, takže nic. Rada Karlovarského kraje dne 18. března 2013 schválila příspěvek 20 000 Kč na lednovou a únorovou edici našeho měsíčníku, za což pánbůh zaplať. Tím zásadnější pro nás byla a je pomoc našich inzerentů-sponzorů. Pro tyto většinou drobné místní podnikatele je Luft hodný podpory soustavně. Tohoto ocenění našeho komunitního úsilí si vážíme a děkujeme za ně. Nesmíme zapomenout také na obětavé distributory, prodejce a dopisovatele, kteří spolu s námi Luftu věnují svůj volný čas.

 

Vážení horalé a přátelé Krušných hor, milí čtenáři, přes výše uvedenou pomoc a podporu jsme nuceni od květnového vydání přistoupit ke zvýšení ceny výtisku a navazujících cen výhodného předplatného. Již zaplaceného předplatného se zvýšení ceny pochopitelně netýká. Zdražujeme, abychom mohli nadále nabízet veřejný prostor pro vzájemnou informovanost o aktivitách spolků i jednotlivců, pro sdílení zkušeností i k diskusi o správném rozvoji regionu a kvality života na horách. Slibujeme další zvyšování kvality, učíme se za pochodu, jak přispět ke stmelení identity krušnohorských horalů, hrdých na přírodní a kulturní dědictví jejich regionu. Věříme, že naši situaci pochopíte a nadále nám zachováte svou přízeň, jednou za měsíc si koupíte LUFT i za cenu 30 Kč a doporučíte nás i svým přátelům.

S díky

Vaše redakční rada

KRUŠNOHORSKÝ LUFT o. p. s.

Komentáře jsou uzavřeny.

Anonymní - Gravatar

Všechny komentáře byly zrušeny.

Zanechte komentář