MĚSÍČNÍK KRUŠNÉ HORY – ZÁPAD

„Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naši třídu“ / Vaše redakční rada

14.12.2012 | Autor: admin | kategorie: 01 Úvodní slovo,2012/12

Vážení horalé a přátelé Krušných hor,

 

asi na nejednu tabuli žáci středních škol napsali svým kantorům anonymní vzkaz třídy, aby do vánočního klidu nevnášeli stres a nezkoušeli. Někdy to zabralo, i za tuhého totáče se mezi učiteli našli jedinci snažící se přiblížit studentům adventní klid. I nyní, bez rizika postihu z nesprávné výchovy, je na místě připomínka adventu, pokorného očekávání radostné vánoční zvěsti. Tak si udělejme pohodlí s Luftem po ruce a zkusme se rozpomenout na barevnou paletu již dvanácti předešlých vydání.

Tmavězelené nulté číslo měsíčníku Krušnohorský LUFT / Herzgebirge vyšlo již v prosinci 2011 s místním betlémem a nespisovným titulkem „Nesem vám noviny“. Následovalo lednové modré vydání, na kterém z obálky zářil úsměv místního lyžaře běžce Lukáše Bauera, který všem čtenářům popřál vítězný rok 2012. Únorové vydání bylo hnědé, stará rytina na obálce připomínala středověkou hornickou minulost našeho regionu a společné česko-německé úsilí o zápis montánních památek z obou stran Krušných hor na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO do roku 2015. Na obálkách čerstvě zeleného březnového čísla a červenohnědého dubnového vydání byli významní dříve narození horalé, lyžař-skokan Rudolf Höhnl a sochař-řezbář Jiří Lain. Zlatožlutá obálka z května patřila Buddhovi z místní vietnamské svatyně. Obálky následujících vydání, jasně červená červnová, světle modrá červencová a světle fialová srpnová, měly společný motiv obnovy místních památek, kapličky sv. Anny, zpřístupnění podzemí Zlatého Kopce a znovuvybudování křížové cesty v Nejdku z roku 1858. Společným tématem červenohnědé obálky ze září a modrošedé z října byly místní společenské akce, turistická pouť po česko-německém hřebeni Krušných hor, zakončená u nového zvonu míru na Fichtelbergu, a taneční veselí s cimbálem a houslemi na netradičním krušnohorském vinobraní. Minulé žlutošedé obálce vévodí skotský tur na krušnohorských pastvinách v souvislosti s náročným horským zemědělstvím.

Děkujeme vám všem, místním čtenářům i vzdálenějším předplatitelům, inzerátovým sponzorům, vytrvalým distributorům a všem dopisovatelům a podporovatelům, že můžeme nejen bilancovat, ale mít další vydavatelské plány. Tou společnou myšlenkou měsíčníku snad vzniká vzájemná radost a energie, protože platí mudrosloví „sdělená bolest – poloviční bolest, sdělená radost – dvojnásobná radost“.

Přejeme krásné Vánoce a vše dobré v roce 2013 – pokoj lidem dobré vůle.

Komentáře jsou uzavřeny.

Anonymní - Gravatar

Všechny komentáře byly zrušeny.

Zanechte komentář