MĚSÍČNÍK KRUŠNÉ HORY – ZÁPAD

Karlovy Vary, 22. února 2013, Nominace Krušnohoří na Seznam UNESCO se blíží

8.3.2013 | Autor: admin | kategorie: 07 Události aktuality,2013/03

Jednání v Karlových Varech se zúčastnili i (zleva) radní Karlovarského kraje pro kulturu, památkovou péči, lázeňství a cestovní ruch Oleg Kalaš, náměstkyně ministryně kultury Anna Matoušková, vedoucí oddělení pro UNESCO Ministerstva kultury ČR Michal Beneš a senátor a starosta Božího Daru Jan Horník (foto Hana Strnadová)

Do 30. září letošního roku bude Výboru Světového dědictví UNESCO v Paříži předána předběžná verze společné německo-české žádosti o zápis Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví. S blížícím se termínem podání žádosti zrychluje i tempo prací, které jsou s nominací spojeny.

V krajské knihovně v Karlových Varech se proto 22. února sešli zástupci Ministerstva kultury ČR, Národního památkového ústavu, karlovarského a ústeckého krajského úřadu, obecních samospráv a obecně prospěšné společnosti Montanregion Krušnohoří – Erzgebirge, aby projednali postup příprav. „Nominace Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam UNESCO je dosud největším projektem nakládání s památkovým fondem v ČR, který bude znamenat ohromný impulz pro rozvoj památkové péče i pro vztah občanů k regionu,“ zdůraznila náměstkyně ministryně kultury Anna Matoušková.

V současnosti se počítá s tím, že česká strana bude v rámci žádosti nominovat sedm tzv. komponent – Hornickou kulturní krajinu Jáchymov, Hornickou kulturní krajinu Abertamy – Horní Blatná – Boží Dar, Rudou věž smrti v Ostrově, Hornickou kulturní krajinu Krupka, vrch Mědník, areál železárny v Kovářské a areál vápenky v Háji u Loučné pod Klínovcem. Otazník však dosud visí nad Kovářskou, která se jako jediná z dotčených obcí k projektu zatím nepřihlásila.

Do podání žádosti bude mimo jiné ještě třeba, aby ministerstvo kultury na základě návrhů zpracovaných Národním památkovým ústavem prohlásilo území nominovaných komponent za krajinné památkové zóny a zároveň aby prohlásilo i několik nových kulturních památek dokumentujících hornické dědictví Krušných hor. Tři kulturní památky – Královská mincovna v Jáchymově, důl Mauritius na Hřebečné a Blatenský vodní příkop – by následně měly získat dokonce nejvyšší možnou památkovou ochranu – status národní kulturní památky. Příslušné návrhy předložil Karlovarský kraj ministerstvu kultury už v polovině února.

Finální žádost Spolkové republiky Německo a České republiky o zápis Krušnohoří na Seznam UNESCO bude předložena do 1. února 2014.

(MU)

Nové kulturní památky prohlašované v souvislosti

s nominací Krušnohoří na Seznam UNESCO*

Ústí štoly Leithund v Jáchymově (již prohlášeno)

Pinky a odvaly na žíle Schweizer v Jáchymově (již prohlášeny)

Areál dolu Svornost v Jáchymově

Eliášské údolí u Jáchymova

Cínový revír Hřebečná (prohlášen zatím nepravomocně)

Cínový a železorudný revír Bludná

Skarnový revír Zlatý Kopec – Kaff

Montánní krajina Zlatý Kopec – Hrazený potok

Sejpy u Božího Daru

*jde pouze o kulturní památky na území Karlovarského kraje, další budou prohlášeny v Ústeckém kraji

Komentáře jsou uzavřeny.

Anonymní - Gravatar

Všechny komentáře byly zrušeny.

Zanechte komentář