MĚSÍČNÍK KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD http://www.herzgebirge.cz Měsíčník Krušné Hory - západ 2013-05-22T20:01:45Z hourly 1 2000-01-01T12:00+00:00 Měsíčník Krušnohorský LUFT/Herzgebirge – Ročník 2 / číslo 5 – květen 2013 v prodeji od 16.5.2013 http://www.herzgebirge.cz/201305/mesicnik-krusnohorsky-luftherzgebirge-%e2%80%93-rocnik-2-cislo-5-%e2%80%93-kveten-2013-v-prodeji-od-17-5-2013/ 2013-05-16T22:59:44Z admin Krušnohorský LUFT / Herzgebirge číslo 4 / ročník 3 KVĚTEN 2013 je v prodeji za 30 Kč / kus od distributorů v horských obcích a v infocentrech. Výhodné pololetní předplatné – 6 kusů za - 150 Kč od distributorů, kteří jsou uvedeni v tiráži - 300 Kč včetně poštovného převodem na účet vydavatele 253184266/0300, měsíčník [...]

Krušnohorský LUFT / Herzgebirge číslo 4 / ročník 3 KVĚTEN 2013 je v prodeji za 30 Kč / kus od distributorů v horských obcích a v infocentrech.

Výhodné pololetní předplatné – 6 kusů za

- 150 Kč od distributorů, kteří jsou uvedeni v tiráži

- 300 Kč včetně poštovného převodem na účet vydavatele 253184266/0300, měsíčník dodáme poštou na dosílací adresu.

]]>
Měsíčník Krušnohorský LUFT/Herzgebirge – Ročník 2 / číslo 4 – duben 2013 v prodeji od 12.4.2013 http://www.herzgebirge.cz/201304/mesicnik-krusnohorsky-luftherzgebirge-%e2%80%93-rocnik-2-cislo-4-%e2%80%93-duben-2013-v-prodeji-od-12-4-2013/ 2013-04-15T22:59:54Z admin Krušnohorský LUFT / Herzgebirge číslo 4 / ročník 2 DUBEN 2013 je v prodeji za 20 Kč / kus od distributorů v horských obcích a v infocentrech. Výhodné pololetní předplatné – 6 kusů za - 100 Kč od distributorů, kteří jsou uvedeni v tiráži - 200 Kč včetně poštovného převodem na účet vydavatele 253184266/0300, měsíčník [...]

Krušnohorský LUFT / Herzgebirge číslo 4 / ročník 2 DUBEN 2013 je v prodeji za 20 Kč / kus od distributorů v horských obcích a v infocentrech.

Výhodné pololetní předplatné – 6 kusů za

- 100 Kč od distributorů, kteří jsou uvedeni v tiráži

- 200 Kč včetně poštovného převodem na účet vydavatele 253184266/0300, měsíčník dodáme poštou na dosílací adresu.

]]>
Tiráž http://www.herzgebirge.cz/tiraz-201112/69/ 2013-04-15T22:53:04Z admin   Ročník 2 / číslo 5 KVĚTEN 2013   MĚSÍČNÍK KRUŠNÉ HORY – ZÁPAD Registrace MK ČR E 20467 Vydavatel KRUŠNOHORSKÝ LUFT, o.p.s. IČ 29160154 Ředitel Jiří Kupilík Sídlo – Adresa redakce Komenského 299, 362 37 Horní Blatná Bankovní účet 253184266 / 0300 IBAN: CZ53 0300 0000 0002 5318 4266 BIC: CEKOCZPP Cena výtisku 30 [...]  

Ročník 2 / číslo 5

KVĚTEN 2013

 

MĚSÍČNÍK KRUŠNÉ HORY – ZÁPAD

Registrace MK ČR E 20467

Vydavatel KRUŠNOHORSKÝ LUFT, o.p.s.

29160154

Ředitel Jiří Kupilík

Sídlo – Adresa redakce

Komenského 299, 362 37 Horní Blatná

Bankovní účet 253184266 / 0300

IBAN: CZ53 0300 0000 0002 5318 4266

BIC: CEKOCZPP

Cena výtisku 30 Kč/1 ks

Předplatné pololetní

V místě distributora 150 Kč/6 ks

Poštou na doruč. adresu 300 Kč/6 ks

Do zahraničí poštou: 18 EUR/6 ks

 

Inzerce cena podle velikosti

a opakování tisku po dohodě

s vydavatelem 602 415 187

E-mail herzgebirgeluft@seznam.cz

 

Redakční rada

Petr Maglia, tel. 602 381 286

E-mail maglia@volny.cz

Jiří Kupilík, Lenka Löfflerová,

Michal Urban, Karel Picura

Ulrich Mӧckel, Eva Skalníková,

Václav Kupilík, Jana Magliová,

Petr Mikšíček, Hanuš Hron za JoN

 

Logo Lenka Michaluková

Kulturní programy Jana Picurová

E-mail: picu.japicu@gmail.com

Sportovní programy

Eva Hejtmánková

E-mail: hejtmankova.eva@seznam.cz

Internetová správa

Jan Maglia

E-mail: maglia.jan@volny.cz

Web www.herzgebirge.cz

Facebook herzgebirge

 

Distributoři

Potůčky – Lenka Štrauchová

Horní Blatná – Eva Chlumská; U Gity

Pernink – U Patrika, Květinářství

Abertamy – Lenka Löfflerová; U Březiny

Abertamy – maso Zacharda

Boží Dar – Jitka Peřina; konzum Čáda

Pstruží – Anna Heranová

Merklín – Hedvika Roznerová

Nové Hamry – hot.Schwarz, Infocentrum

Vysoká Pec – Iva Hüttnerová

Nejdek – Alena Veselá

Nejdek – lékárna, trafika

Myslivci aj. – Ivana Pečimúthová

Lesná – Mgr. Dana Waldsteinová

Mariánská – hospůdka Krmelec

K.Vary, Krymská-cestovka – Z.Štréblová

K.Vary, Krajská knihovna – Infocentrum

Ostrov, Dům kultury – Infocentrum

Loket - Infocentrum

Další distributoři jsou vítáni!

 

Prodej – Infocentra v obcích

Náklad 900 kusů

Uzávěrka příspěvků do příštího

vydání měsíčníku je 7. 6. 2013.

]]>
Naše snaha o vyrovnané hospodaření http://www.herzgebirge.cz/uvodni-slovo/nase-snaha-o-vyrovnane-hospodareni/ 2013-04-15T22:00:32Z admin Vážení horalé a přátelé Krušných hor, přes českou kotlinu se přelila vlna účetních závěrek a daňových přiznání. Ani my v hraničních Krušných horách jsme nebyli ušetřeni této státotvorné povinnosti. S výsledkem naší účetní závěrky se pokusíme s vámi podělit. V loňském červencovém vydání Luftu jsme informovali, že pro vydávání měsíčníku jsme založili obecně prospěšnou společnost KRUŠNOHORSKÝ LUFT o. p. s., se [...] Vážení horalé a přátelé Krušných hor,

přes českou kotlinu se přelila vlna účetních závěrek a daňových přiznání. Ani my v hraničních Krušných horách jsme nebyli ušetřeni této státotvorné povinnosti. S výsledkem naší účetní závěrky se pokusíme s vámi podělit.

V loňském červencovém vydání Luftu jsme informovali, že pro vydávání měsíčníku jsme založili obecně prospěšnou společnost KRUŠNOHORSKÝ LUFT o. p. s., se staronovým ředitelem jsme naplnili i další předepsané orgány společnosti – správní a dozorčí radu, aby společnost byla připravena řádně nakládat s případnými dary, granty, příspěvky či s jakoukoliv jinou podporou své činnosti od osob fyzických, právnických a institucí či úřadů a mohli jsme nadále usilovat o přízeň čtenářů při zachování původní „zaváděcí“ ceny Luftu. Prodejní cenu jsme stanovili nižší proto, abychom uspěli na mediálním trhu v konkurenci s bezplatnými radničními zpravodaji, měsíčníkem Karlovarského kraje a jinými rozdávanými tiskovinami. O dotaci na tisk jsme požádali Karlovarský kraj a Ministerstvo kultury ČR. A dopadlo to takto: Pro MK ČR jsme příliš regionální a neliterární, takže nic. Rada Karlovarského kraje dne 18. března 2013 schválila příspěvek 20 000 Kč na lednovou a únorovou edici našeho měsíčníku, za což pánbůh zaplať. Tím zásadnější pro nás byla a je pomoc našich inzerentů-sponzorů. Pro tyto většinou drobné místní podnikatele je Luft hodný podpory soustavně. Tohoto ocenění našeho komunitního úsilí si vážíme a děkujeme za ně. Nesmíme zapomenout také na obětavé distributory, prodejce a dopisovatele, kteří spolu s námi Luftu věnují svůj volný čas.

 

Vážení horalé a přátelé Krušných hor, milí čtenáři, přes výše uvedenou pomoc a podporu jsme nuceni od květnového vydání přistoupit ke zvýšení ceny výtisku a navazujících cen výhodného předplatného. Již zaplaceného předplatného se zvýšení ceny pochopitelně netýká. Zdražujeme, abychom mohli nadále nabízet veřejný prostor pro vzájemnou informovanost o aktivitách spolků i jednotlivců, pro sdílení zkušeností i k diskusi o správném rozvoji regionu a kvality života na horách. Slibujeme další zvyšování kvality, učíme se za pochodu, jak přispět ke stmelení identity krušnohorských horalů, hrdých na přírodní a kulturní dědictví jejich regionu. Věříme, že naši situaci pochopíte a nadále nám zachováte svou přízeň, jednou za měsíc si koupíte LUFT i za cenu 30 Kč a doporučíte nás i svým přátelům.

S díky

Vaše redakční rada

KRUŠNOHORSKÝ LUFT o. p. s.

]]>
Z obsahu / Aus dem Inhalt http://www.herzgebirge.cz/uvodni-slovo/z-obsahu-aus-dem-inhalt-10/ 2013-04-15T21:02:07Z admin Duchovní sloupek: Překvapení na papežském stolci Geistliches: Überraschung am päpstlichen Thron………….……………………………………………………………….3   Velikonoce: Koleda s pomlázkou Ostertour mit der Osterrute ……………………………………….…………………………………………………………………4   Vernisáž výstavy: Hlubiny a vrcholy Krušných hor Vernissage der Ausstellung Höhen und Tiefen des Erzgebirges ……………………………………………………..5   Téma: Dvě premiéry v Sudetech Thema: Zwei Prämieren in den Sudeten…………………………………………………………………………………………..6   Historie: Abertamy – město rukavičkářství [...] Duchovní sloupek: Překvapení na papežském stolci

Geistliches: Überraschung am päpstlichen Thron………….……………………………………………………………….3

 

Velikonoce: Koleda s pomlázkou

Ostertour mit der Osterrute ……………………………………….…………………………………………………………………4

 

Vernisáž výstavy: Hlubiny a vrcholy Krušných hor

Vernissage der Ausstellung Höhen und Tiefen des Erzgebirges ……………………………………………………..5

 

Téma: Dvě premiéry v Sudetech

Thema: Zwei Prämieren in den Sudeten…………………………………………………………………………………………..6

 

Historie: Abertamy – město rukavičkářství (dokončení)

Geschichte: Abertham – Stadt der Handschuhmacherei (Beendung)…………………………..………………….10

 

Zapomenuté příběhy: Židovské rodiny v Nejdku (1. část)

Vergessene Geschichten: Jüdische Familien in Neudek (1. Teil)………………….…………………………………….12

 

Rozhovor o připravovaném filmu : Přivábila nás svébytná krušnohorská pohostinnost

Gespräch über den Film: Es hat uns die eigenartige Erzgebirgische Gastfreundlichkeit gelockt……..14

 

Z naší přírody: Krušnohorské lesy dříve a nyní (1. díl)

Aus unserer Natur: Die Erzgebirgswälder früher und heute (1. Teil)……………………………………………….…18

 

Tip na výlet: Místopisné muzeum v Černavě u Nejdku

Ausflugstipp: Heimatsmuseum in Černava bei Neudek……………………………………………………………………..20

 

Sport: Karlův běh se na novém místě vydařil

Sport: Der Karlslauf im neuen Ort ist gelungen…………………………..…………………………………………………..21

 

Sport: Štafetový závod družstev na historických lyžích

Sport: Staffelauf der Mannschaften auf historischen Skiern………………………….………………………………..22

 

Sport: Supercross 2013 – Češi se neztratili

Sport: Supercross 2013 – Die tschechischen Sportler waren zu sehen………………………………………………23

 

Recept: Perninská kopřivová polévka

Rezept: Bärringer Brenneselsuppe …………………………………………………………………………………………………24

 

Vážně nevážně: Můj život „pod psa“

Ernsthaft unernsthaft: Mein „Hundsleben“…………………………………………………………………………………….25

 

 

]]>
Překvapení na papežském stolci http://www.herzgebirge.cz/duchovni-sloupek/prekvapeni-na-papezskem-stolci/ 2013-04-15T20:29:54Z admin Překvapivá volba argentinského jezuity novým kormidelníkem katolické církve budí značné naděje, ale i mnohé otázky v církvi i mimo ni. Poprvé od roku 1831 je papežem řeholník. Velké mezinárodní řeholní řády představují zpravidla dynamičtější, světovější, pružnější část katolického kléru. Poprvé v dvoutisíciletých dějinách papežství je hlavou církve jezuita. Jezuité patřili vždy k nejprogresivnějším a nejsvobodomyslnějším silám v církvi – už [...]

Papež František - zdroj Agência Brasil

Překvapivá volba argentinského jezuity novým kormidelníkem katolické církve budí značné naděje, ale i mnohé otázky v církvi i mimo ni.

Poprvé od roku 1831 je papežem řeholník. Velké mezinárodní řeholní řády představují zpravidla dynamičtější, světovější, pružnější část katolického kléru. Poprvé v dvoutisíciletých dějinách papežství je hlavou církve jezuita. Jezuité patřili vždy k nejprogresivnějším a nejsvobodomyslnějším silám v církvi – už jejich zakladatel Ignác z Loyoly míval těžkosti s inkvizicí, jezuita Fridrich von Spee se zasloužil o ukončení čarodějnických procesů. Z řad jezuitů vzešli kromě řady geniálních vědců v různých oborech i teolog evoluce Teilhard de Chardin nebo nedávno zesnulý velký kardinál Martini, ostrý kritik zpátečnictví v církvi. Jezuité byli a jsou intelektuální elitou církve, spojující důkladné vědecké vzdělání a hlubokou spirituální formaci s praktickým smyslem pro realitu a odvahou nasadit se tam, kde je to nejžhavěji třeba. V Latinské Americe je to zejména sociální oblast. Řada jezuitů v Latinské Americe – ať už v dávné minulosti slavného „jezuitského státu“ v Paraguayi, vyhlazeného koloniálními mocnostmi, nebo v nedávné minulosti v Salvadoru – svou solidaritu s chudými dosvědčila mučednictvím krve, obětí vlastního života.

Dobrým znamením je osobní charisma papeže, který vyzařuje skromnost a vlídnost. Významným gestem bylo to, že dříve, než udělil první slavnostní požehnání, pokorně poprosil zástupy věřících, aby napřed oni jeho podpořili svou přímluvnou modlitbou. Bude to zřejmě papež, který si váží nejen hierarchie, ale i prostých věřících laiků. Z toho mála, co víme o novém papeži – kromě jeho vzdělání, rozsáhlých zkušeností z univerzitního působení i ve vedení jezuitského řádu a církve v Argentině – je jeho životní styl: odmítl bydlet v arcibiskupském paláci a užívat přepychový služební vůz, jako arcibiskup bydlel v prostém bytě na předměstí, jezdil do práce autobusem, sám si vařil a staral se o svou domácnost. Tím ukazuje představitelům církve jasný směr: vyjít z uzavřených paláců starých jistot a triumfalistických zvyklostí, mít odvahu jít doprostřed reálného života a živě s ním komunikovat.

Zdá se, že od nového papeže nelze očekávat velké změny v oblasti morálního učení církve. Je však opravdu žádoucí, aby církev papouškovala názory liberálních médií, která se o ni zajímají jen optikou mediálních klišé: Kdy už budete tleskat potratům, eutanazii, homosexuálním manželstvím a ostatním vymoženostem pozdní moderny? Neprospěje však církev světu spíše tím, když bude – jako v případě Benedikta XVI., který představoval inteligentní konzervativismus, který je třeba si neplést se strnulým reakcionářstvím katolických „ultra“ – kritickým oponentem soudobého libertinismu a morálního relativismu a zároveň kompetentním partnerem liberálů v diskusi o směřování současné civilizace?

Lze jistě očekávat, že nový papež bude mnohem více zdůrazňovat sociální odpovědnost církve a přítomnost křesťanů v zápasech za sociální spravedlnost a lidská práva než otázky antikoncepčních prostředků. Jistě se bude snažit navázat na závazné dědictví Druhého vatikánského koncilu v důrazu na trojí vstřícný dialog: dialog s ostatními křesťanskými církvemi, dialog s mimokřesťanskými náboženstvími a dialog se sekulárním humanismem, agnosticismem a ateismem. V dialogu s Židy má již dobré zkušenosti, oceňované židovskou stranou. Nyní je třeba zejména rozvinout vztah s muslimy a pokračovat v Benediktově vizi otevřít v církvi „nádvoří národů“, prostor pro duchovně hledající.

Hlavní dělící čára v dnešním světě totiž už dlouho neběží mezi těmi, kdo se považují za věřící nebo nevěřící, nýbrž větší příkop existuje mezi „zabydlenými“ (dwellers) a hledajícími (seekers). Když se mluví o úbytku věřících na Západě, bezmyšlenkovitě se pojem věřící stále ztotožňuje se „zabydlenými“ ve vnějších strukturách církve. „Zabydlených“ však ubývá jak mezi věřícími, tak mezi přesvědčenými ateisty. Přibývá „hledajících“. Vitalita církve budoucnosti závisí ve velké míře na její odvaze vyjít vstříc hledajícím a srozumitelně, bez manipulace, jim nabídnout své duchovní bohatství a tisícileté zkušenosti. To, že nejčastějším pojmem ve dvou prvých projevech papeže během prvých 24 hodin pontifikátu byla „cesta“, a důraz na to, že kdo nekráčí vpřed, ztrácí životnost, je dobrým znamením.

Po svých předchůdcích dědí tento papež zanedbanou římskou administrativu, která, jak přiznal sám papež Benedikt, má problémy se špatnou prací s informacemi a kde existují patrně i nemalé problémy v oblasti nakládání s financemi. Je dobře, že tento papež není spojen se strukturami kurie – ale velmi záleží na tom, zda si vybere dostatečně razantního Státního sekretáře, který se do agendy kurie pustí s velkou energií k reformám.

Katolická církev je dnes vnitřně rozdělena na ty, kteří se snaží za každou cenu uchovat vnější struktury církve v jejich nynější podobě, a na ty, kteří se vysilují úsilím o jejich co možná nejradikálnější změny. Osobně jsem snil o papeži, který oběma stranám ukáže jejich společný omyl, spočívající v tom, že se příliš zaměřují na ono vnější, zatímco opravdová obnova vyžaduje především prohloubení duchovního života věřících a intenzivní teologickou práci na novém jazyku, jímž by církev mohla srozumitelně, a přitom nezkresleně tlumočit své poselství. Zda tento papež ukáže církvi tento směr dalšího vývoje, se ukáže v následujících letech.

teolog a sociolog Tomáš Halík

Ve středu večer 13. března byl zvolen hlavou římskokatolické církve argentinský kardinál a provinciál Tovaryšstva Ježíšova, šestasedmdesátiletý argentinský kardinál Jorge Bergoglio. Nový papež přijal jméno František a stal se prvním toho jména jako dvoustý šedesátý šestý papež v historii a v dějinách první Jihoameričan a první jezuita. Od svého zvolení do slavnostní inaugurační mše v úterý 19. března na vatikánském náměstí Svatého Petra za účasti čtvrtmilionu poutníků, včetně 105 oficiálních státních delegací, stačil nový papež svým jednáním připomenout význam svatého Františka z Assisi pro současnou církev. Navzdory církevním hodnostem si zachoval skromný životní styl, zájem o normální lidi, pokoru i smysl pro humor. Když ve středu bílý dým z komínku Sixtinské kaple tradičně oznámil Římu a světu ukončení konkláve, nový papež oslovil shromáždění na náměstí občanským pozdravem „Dobrý večer“, u následující večeře s kardinály překvapil sebeironickou poznámkou na adresu svého zvolení: „Snad vám Bůh odpustí“. Při inauguraci neměl tradiční papežské červené střevíce, nýbrž běžné černé boty, které mu údajně darovala vdova po jednom argentinském odboráři. Obrátili jsme se na mons. prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D., s dotazem, jakou změnu očekává v církvi pod novým vedením. Otec Tomáš nám poskytl svůj text uveřejněný v Hospodářských novinách 15. března, ze kterého jsme čerpali.

(redakce)

]]>
KOLEDA s POMLÁZKOU http://www.herzgebirge.cz/13-vite-ze/koleda-s-pomlazkou/ 2013-04-15T18:00:05Z admin Velikonoční koleda v Horní Blatné je pro partu přátel tradiční oslavou přechodu zimy do jara. Paní a dívky jsou zmlazeny vrbovými proutky, koledy zpívané s doprovodem dud dodávají neopakovatelnou atmosféru a jistě zmírňují následky šlehání. Hospodyně jsou pak ke koledníkům štědré a překvapují jarními pochoutkami i něčím pro zahřátí. V letošním roce nás počasí zaskočilo [...]

Velikonoční koleda v Horní Blatné je pro partu přátel tradiční oslavou přechodu zimy do jara. Paní a dívky jsou zmlazeny vrbovými proutky, koledy zpívané s doprovodem dud dodávají neopakovatelnou atmosféru a jistě zmírňují následky šlehání. Hospodyně jsou pak ke koledníkům štědré a překvapují jarními pochoutkami i něčím pro zahřátí. V letošním roce nás počasí zaskočilo a nebylo rozdílů mezi vánoční, tříkrálovou a velikonoční koledou. V košících odnášíme vajíčka a vše se musí stihnout podle pravidel do dvanácté. Nakonec se všichni sejdeme v jedné z chalup, zazpíváme si a připomeneme veselé dopoledne.

Jarda Herman z chalupy v Horní Blatné

foto Zuzana Strdalová

O tom, že je možné koledovat v Horní Blatné nejen s dudami a řehtačkou, nás přesvědčili koledníci s pomlázkou vyzdobeným povozem (foto PM)

Velikonočnímu pondělí v Nových Hamrech předcházel country večer v sále hotelu Seifert, kde tanečníci do rána ladili formu na obcházení obyvatelek obce s tradiční pomlázkovou výbavou, fotoreportáž Miluška Krejčová, Infocentrum Nové Hamry

Velikonoční nadílka i bez koledy v Abertamech (foto PM)

Velikonoční pondělí ve Pstruží:

Velikonoce jsou svátky jara,

zima nám však sněhu dala.

Přesto vejce malujeme,

k pomlázce je darujeme.

Staré zvyky dodržíme,

tak si jaro navodíme.

Brzké jaro přejí za Pstružáky AHA a IŠA

]]>
Pozvánka na výstavu fotografií, otevřenou do 30. 4. 2013, Hlubiny a vrcholy Krušných hor / Marek Nesrsta spolek přátel dolu sv. Mauritius http://www.herzgebirge.cz/udalosti-aktuality/pozvanka-na-vystavu-fotografii-otevrenou-do-30-4-2013-hlubiny-a-vrcholy-krusnych-hor-marek-nesrsta-spolek-pratel-dolu-sv-mauritius/ 2013-04-15T16:29:06Z admin Dne 27. 3. 2013 byla ve vstupním vestibulu Krajského úřadu Karlovarského kraje slavnostně otevřena výstava fotografických prací Jana Albrechta s příznačným názvem: „Hlubiny a vrcholy Krušných hor.“ Na zhruba 40 fotografiích z období posledních několika let zde autor netradičním pohledem představuje mnohovrstevnatou krásu Krušných hor a úctyhodné snažení našich předchůdců. Již první ohlasy nadšených diváků dokazují, že krajina Krušnohorského hřebene, [...]

Dne 27. 3. 2013 byla ve vstupním vestibulu Krajského úřadu Karlovarského kraje slavnostně otevřena výstava fotografických prací Jana Albrechta s příznačným názvem: „Hlubiny a vrcholy Krušných hor.“ Na zhruba 40 fotografiích z období posledních několika let zde autor netradičním pohledem představuje mnohovrstevnatou krásu Krušných hor a úctyhodné snažení našich předchůdců. Již první ohlasy nadšených diváků dokazují, že krajina Krušnohorského hřebene, která byla v 16. století jedním ze světových hospodářských center a dnes je vyhledávaným turistickým cílem, skrývá nepřeberné přírodní bohatství a mnoho technických památek. Výstava byla připravena za spolupráce Karlovarského kraje a Spolku přátel dolu svatý Mauritius z Abertam-Hřebečné a bude otevřena do 30. 4. 2013.

V návaznosti na vernisáž výstavy proběhla krátká prezentace pana Michala Urbana věnovaná aktuálnímu vývoji v postupu kandidatury české a saské části Krušných hor na listinu světového dědictví UNESCO.

 

 

]]>
Neklid spring cleaning session 2013, Pořadatel: Local parks o.s. http://www.herzgebirge.cz/udalosti-aktuality/neklid-spring-cleaning-session-2013-poradatel-local-parks-o-s/ 2013-04-15T16:23:26Z admin   Od roku 2001 po celé Evropě pod hlavičkou Mountaiin Riders, francouzské neziskové organizace, dobrovolníci sbírají odpad z horských rezortů. Již potřetí se k této akci připojí i Skiareál Boží Dar – Neklid. Loňského ročníku se zúčastnilo cca 30 dobrovolníků z řad aktivních lyžařů a snowboardistů, příznivců skiareálu a přírody. Nasbíralo se 12 pytlů s vytříděným plastovým odpadem a cca 14 pytlů [...]  

Od roku 2001 po celé Evropě pod hlavičkou Mountaiin Riders, francouzské neziskové organizace, dobrovolníci sbírají odpad z horských rezortů. Již potřetí se k této akci připojí i Skiareál Boží Dar – Neklid. Loňského ročníku se zúčastnilo cca 30 dobrovolníků z řad aktivních lyžařů a snowboardistů, příznivců skiareálu a přírody. Nasbíralo se 12 pytlů s vytříděným plastovým odpadem a cca 14 pytlů smíšeného odpadu. Mezi největší trofeje patřily krom lyží a rukavic i kus koberce nebo torzo trumpety. Celkem se vysbíralo okolo 300 kg odpadu.

 

Letošní ročník se koná 4. května, sraz v 10:00 u Rumburaku.

Na sběrače čeká malé občerstvení, gumové rukavice a pytle budou samozřejmě k dispozici!

 

Za Local parks o.s.

Dáša Chladová

http://www.horyaktivne.cz

]]>
Léčebné lázně Jáchymov a.s. Duben 2013 http://www.herzgebirge.cz/udalosti-aktuality/lecebne-lazne-jachymov-a-s-duben-2013/ 2013-04-15T16:22:24Z admin   4. 4. čtvrtek v 20:00 hod., vstupné 100 Kč Radium Palace SWING STUDIO Karlovarská kapela působící na hudební scéně od roku 1980 u nás i v zahraničí přičemž nejdále se dostala do San Diega (California, USA).   9. 4. úterý v 19:30 hod., vstupné 100 Kč Akademik Běhounek MILUJEME klasickou hudbu v podání komorního ženského souboru z Karlových [...]  

4. 4. čtvrtek v 20:00 hod., vstupné 100 Kč

Radium Palace

SWING STUDIO

Karlovarská kapela působící na hudební scéně od roku 1980 u nás i v zahraničí přičemž nejdále se dostala do San Diega (California, USA).

 

9. 4. úterý v 19:30 hod., vstupné 100 Kč

Akademik Běhounek

MILUJEME klasickou hudbu

v podání komorního ženského souboru z Karlových Varů. Monika Cimprich – housle, Jarmila Štruncová – klavír, Miroslava Lendělová – zpěv.

 

11. 4. čtvrtek 20:00 hod., vstupné 130 Kč

Radium Palace

JAKUB PUSTINA

Italské a operetní melodie v podání mladého, talentovaného barytonisty, který koncertuje mj. se slovenskou operní hvězdou Petrem Dvorským.

 

16. 4. úterý 19:30 hod., vstupné 100 Kč

Akademik Běhounek

AŤ žije harmonika

Hrají Bohuslav Ježek a jeho vnuk Bohoušek Ježek (14 let) ze Slaného.

 

18. 4. čtvrtek v 20:00 hod., vstupné 130 Kč

Radium Palace

PERLY BAROKA

Na programu barokní a klasicistní hudba a árie od J. S. Bacha – oratorium a G. F. Händela – Mesiáš.

 

23. 4. úterý v 19.30 hod., vstupné 70 Kč

Hotel Curie

STANA ZPÍVÁ EDITH PIAF

Večer plný francouzských šansonů.

 

24. 4. středa 19:00 – 22:30 hod., vstupné 70 Kč

Akademik Běhounek

Taneční večer s  módní přehlídkou

módní firmy „MEMORY“ z Karlových Varů. K poslechu i tance hraje Jan Zumr.

 

25. 4. čtvrtek v 20:00 hod., vstupné 130 Kč

Radium Palace

Sen v operetě

Operetní koncert v podání pražských sólistů. Představí se sopranistka Noema Erba, tenor – Jiří Koreček a klavírní doprovod Daniel Štulpa.

 

29. 4. pondělí 19:30 hod., 100 Kč

Kulturní dům

BŘEZOVSKÁ DESÍTKA

Koncert dechové kapely známé z vysílání nejen České televize pod vedením manželů Homolkových.

 

Kompletní program nalezenete na www.laznejachymov.cz/spainfo a aktuální informace na www.facebook.com/spainfo.jachymov

]]>