MĚSÍČNÍK KRUŠNÉ HORY – ZÁPAD

Konec roku 2012 na našich horách: Aktuality od našich dopisovatelů

11.1.2013 | Autor: admin | kategorie: 04 TÉMA Luftu,2013/01

Strávit konec roku na horách je stále více „in“. Ovšem dovolit si zbavit se starostí s úklidem a sváteční výzdobou vlastního domova a nechat se hýčkat v hotelu či penzionu ve společnosti ostatních hostů – to mohou jen někteří. Pokusili jsme se nabídnout jiný pohled na konec roku na horách, a to očima dopisovatelů a přátel Luftu, pro které jsou hory jejich (hlavním) domovem a jimž tvoří společnost sousedé z obce a přátelé Krušných hor.

(red, foto PM)

Oslavy Vánoc v Horní Blatné

Konec světa nenastal, a proto jsme se mohli opět setkat v sobotu 22. prosince na náměstí v parku před kostelem svatého Vavřince při již tradičním zpívání koled, které pod vedením Jarušky Hajňukové předvádějí naši nejmenší zpěváčci z místní ZŠ i MŠ. Nevadí jim ani déšť ani sníh ani nepřízeň počasí a přinášejí nám uspokojení, které my dospělí potřebujeme, abychom se oprostili od všedních starostí. Jsme jim za to vděčni, neboť děti jsou sluncem našich duší, můžeme se zastavit a být také těmi malými, kterými jsme již dávno přestali být, a těšit se na Vánoce. Těší nás velká účast, děti byly odměněny pamlsky, výtěžek z občerstvení pro dospělé jsme věnovali místní škole. Všem děkujeme a budeme se společně těšit na příští setkání.

text a foto za okrašlovací spolek

Miluška a Jiří Dimitrovovi

 

Děkuji malým i nejmenším zpěvákům za účast, řezbáři Jiřímu Lainovi za dřevěné ovečky pro děti a za ostatní dárečky pořadateli – okrašlovacímu spolku Horní Blatná, který již po řadu let zajišťuje ozvučení, osvětlení a občerstvení.

Jarka Hajňuková, učitelka (foto PM)

Středrovečerní koledy

Když pan farář z Ostrova oznámil, že tento rok nepočítá v naší farnosti o vánočních svátcích s bohoslužbou, byli jsme zklamaní. Nedá se nic dělat, je toho na něj prostě moc. Jenomže Vánoce jsou jenom jednou do roka a ponechat kostel zavřený nejde. Městský úřad zajistil k výzdobě oltáře a k betlému vánoční stromky a vytisknul pozvánky na štědrovečerní zpívání koled pro všechny lidi dobré vůle. Mé obavy budil stav místních varhan. Při generálce trucovaly, až mne jímala hrůza. Nakonec si daly říct a do krásně rozsvíceného kostela přicházeli první „koledníci“, v hojném počtu usedali do starodávných lavic jak dospělí, tak i děti. Koleda střídala koledu. Nebyl to žádný koncert, ale zpívání z radosti, že jsou Vánoce. Zpěv doplnilo i čtení z Písma o narození Ježíše v podání Tomislava Dáni. Na samotný závěr jsme si popřáli krásné a veselé svátky.

hornoblatenský kostelník

a varhaník v důchodu

Aloiz Lederleitner (foto PM)

Vánoční koncert v Abertamech

Vpodvečer 29. prosince bylo v kostele Čtrnácti svatých pomocníků v Abertamech živo. Občanské sdružení Abertamy zde již pojedenácté uspořádalo tradiční vánoční koncert. Merklínský pěvecký sbor pod vedením Moniky Šebestové opět nezklamal a dokázal všem příchozím svým uměním zpříjemnit vánoční čas. Zpěváci zazpívali nejen tradiční české koledy, ale i latinské vánoční písně a na závěr byli publikem odměněni mohutným potleskem.

Ten, kdo měl chuť, mohl ještě postát před kostelem a zahřát se připraveným svařeným vínem. Velký dík patří katolické církvi za poskytnutí prostor, ale hlavně členům Merklínského pěveckého sboru, kteří u nás vystupují bez nároku na honorář. Za rok se budeme opět těšit!

Rudolf Löffler, předseda OSA

Koncert Roháčů v Perninku

Roháči v kostele v Perninku s basou Tomáše Čepeláka

V kostele Nejsvětější trojice se konal již třetí vánoční koncert loketské folkové skupiny Roháči. Přestože v kostele bylo chladno, byl opět plně obsazený jak perninskými občany, tak i příznivci skupiny ze vzdálenějších míst. Koncert se skládal z koled a vánočních písní, doplněných i písničkami z „civilního“ repertoáru. Bylo to moc fajn a těšíme se na příští vystoupení.

Dagmar Sloupová

Pstruží – svařák na sněhu

I když se chystaný „svařák na sněhu“ změnil na svařák v dešti, neodradilo to Pstružáky od společného svátečního setkání na Štěpána u ohně s teplým voňavým nápojem.

Kdo nebyl limitován návštěvou nebo nemocí, přišel i na „silvestrovský svařáček“. A tak jsme si mohli popřát a přejeme tímto i všem ostatním, ale především Krušnohorcům hodně zdraví, štěstí, vzájemného porozumění, optimismu a úspěchů v roce 2013.

Vaši Pstružáci IŠA + AHA

Merklínské Vánoce

Žiji v Krušných horách už bezmála 30 let a ještě pořád mě udivuje jejich krása a proměny, ale opravdu doma jsem v Merklíně. Merklín je prostě vesnice mého srdce hned od našeho prvního setkání, kdy jsme s manželem do Krušných hor přišli.

A také miluji Vánoce, proto Vánoce v Merklíně jsou pro mě vždycky úžasné a krásné. Takže moje hodnocení Vánoc je velmi zaujaté a nekritické. Hned první adventní neděli totiž dostanu vánoční náladu, těším se na první vánoční zpívání Merklínského pěveckého sboru a večer pobíhám po Merklíně a prohlížím adventní výzdobu. Okouknu také tradiční vánoční strom, který nám každý rok trošku vyroste, takže se mi zdá každým rokem krásnější a bohatší. V tomhle rozpoložení přehlížím drobné problémy jako hromady neuklizeného sněhu, klouzající cesty, fronty v obchodech nebo následný déšť, který proměnil krásný bílý sníh v hnusnou břečku. I zlomenou ruku mojí maminky jsem vzala jako drobnou a bezvýznamnou komplikaci, která moji vánoční náladu nedokáže pokazit.

… společně s Merklínským pěveckým sborem zpíváme, dáme si na zahřátí svařené víno nebo dokonce guláš ohřívaný přímo nad ohněm…

A tak se stalo, že Vánoce byly zase krásné, přesně tak, jak mají být. V Merklíně se scházíme u vánočního stromu až těsně před Vánocemi (tentokrát 21. 12.). Pozdravíme sousedy, povídáme, společně s Merklínským pěveckým sborem zpíváme, dáme si na zahřátí svařené víno nebo dokonce guláš ohřívaný přímo nad ohněm. Popřejeme celému Merklínu krásné Vánoce a utíkáme všichni do tepla, někteří domů, někteří do blízké restaurace.

A pak přijde Štědrý den se svojí sváteční atmosférou, kdy celý Merklín ztichne a výzdobu doplní světla na rozsvícených vánočních stromcích. Vánoce jsme prožili každý podle svých zvyků a poklidnou romantiku horské vesničky narušily až silvestrovské oslavy, samozřejmě s půlnočními ohňostroji odpalovanými z různých částí vesnice, takže výsledek bývá okouzlující a všichni se na něj každoročně těšíme.

Zbývá poslední tradiční tečka – tříkrálové zpívání dětského pěveckého souboru Skřivánci. Je to každoroční milé ohlédnutí za Vánocemi, připomenutí tradice tříkrálové koledy a opravdu definitivní konec Vánoc v Merklíně. Nastane čas masopustu, a než se nadějeme, budou tady Vánoce 2013, na které už se těším.

H. R.

Co se dělo ve Vysoké Peci a Rudném

Předvánoční čas jsme strávili se svými spoluobčany na několika setkáních. První se uskutečnilo 15. prosince v místním kostele, kde jsme se zaposlouchali do vánočních koled za doprovodu varhan a houslí. Poděkování patří všem, kteří se přičinili, aby se tento koncert uskutečnil, hlavně interpretům v čele s panem Rojíkem.

O týden později proběhlo druhé setkání na návsi, kde byl postaven betlém s Marií, Josefem a Ježíškem v jesličkách. Vedle svítil vánoční smrk. A právě sem chodíme před Vánoci zapomenout na shon, který nás v tomto čase provází. Pozdravit se, popovídat si, zazpívat koledy, zapálit si betlémské světlo, které si odneseme do svých domovů. Nový rok přivítalo pětadvacet z nás na nejvyšším místě – Havraním vrchu. Za zvuku praskajícího dřeva, vůně špekáčků a okolní nádherné půlnoční světelné podívané.

S přáním všeho dobrého, hezký Nový rok, pevné zdraví a jistý krok

Iva Hüttnerová

Vysoká Pec a Rudné

Závěr roku v Nových Hamrech

Petr Pánek a jeho první kilometry 1. prosince 2012 na Dvorském vrchu

 

Nezvyklé množství sněhu, které napadlo v Nových Hamrech už ke konci listopadu, mě jako každoročně zlákalo k přípravě první lyžařské stopy na Dvorském vrchu. Nadšenci z řad běžkařů si užívali krásný sníh i počasí. Sjezdové lyžování v areálu ABC SKI jsme zahájili o víkendu 15. prosince a i přes výraznou nepřízeň počasí během vánočních svátků jsme provoz nepřerušili. Těšil nás velký počet návštěvníků dvou sjezdovek, zejména dětí, které využily také lyžařské školy, večerní lyžování a občerstvení.

Tomáš Naňka, ABC SKI

Každodenní lyžování na znovu otevřené sjezdovce U smrku v Nových Hamrech jsme zahájili 14. prosince malou večerní párty, na které se sešlo zhruba 60 nadšenců. Lyžování bylo skvělé. Nezaháleli jsme ani na Silvestra. Kdo nelyžoval, tančil nebo se přišel jen pobavit. Do nového roku jsme si také popřáli, aby se počasí umoudřilo a nadšení příznivci zimních sportů se k nám opět vrátili.

Markéta Štěříková

Přišel adventní čas a v kostele sv. Jana Nepomuckého se uskutečnil vánoční koncert a byl rozsvícen vánoční stromek. Proběhlo setkání místních obyvatel, kteří si spolu přišli jen tak popovídat a popřát k vánočním svátkům. Popili svařené víno a zaposlouchali se do koncertu přímo v kostele, kde nám zazpíval pěvecký sbor z Nové Role.

Hotel Seifert uspořádal na poslední den v roce silvestrovskou párty. Sešli se jak návštěvníci hotelu, tak i naši občané. Bohatě nazdobené stoly potěšily nejen naše oči, ale lákaly i ke konzumaci.

Silvestrovská skvělá zábava se rozproudila s kapelou Ještěřice. O půlnoci jsme si všichni popřáli hodně zdraví, štěstí a pohody do nového roku 2013, který začal ohňostrojem před hotelem. Silvestrovská zábava skončila až nad ránem.

text i foto Miluška Krejčová, Infocentrum Nové Hamry

Mariánská – unikátní foto odcházejícího Starého roku 2012

Unikátní záběry se v samém závěru loňského roku povedly jednomu z rekreantů na Mariánské – podařilo se mu vyfotit odcházející Starý rok 2012.

Bylo krátce před půlnocí a po cestě šla neobvyklá postava. Trochu se potácela, ztěžka našlapovala. Na hlavě měla podivný klobouk a v ruce nesla deštník. Těsně před začátkem roku 2013 neznámá postava zrychlila, rozběhla se a začala lehce pískat. Odbila půlnoc, začal rok 2013 a po záhadné postavě se slehla zem. Jak je vidět na posledním z trojice obrázků, nezbylo z ní vůbec nic.

P. S. Prosím omluvte zhoršenou kvalitu obrázků. Byla opravdu velká tma. I tak jde o unikátní snímky. Nepodařilo se nám zjistit, že by někdo předtím odcházející Starý rok viděl, natož nafotil.

 

Zprávu dosvědčují přátelé Luftu

Petr Fárek, hospůdka Krmelec

Jan Duchoslav, penzion Dukla

 

 

 

 

 


Komentáře jsou uzavřeny.

Anonymní - Gravatar

Všechny komentáře byly zrušeny.

Zanechte komentář